Sääntömääräinen vuosikokous sunnuntaina 18.3.2018

14.01.2018

Murmuu-teatteri ry:n vuosikokous järjestetään sunnuntaina 18.3.2018 klo 17-19. Kokouspaikkana on Murmuu-teatterin toimisto, Mikkolantie 2, 40950 Muurame (Franssilan talo, 2. krs). 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ määräämät asiat. Kokouksen esityslista:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2. esitetään vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto,

3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,

4. määrätään vuosikokouksessa valittavien toimihenkilöiden palkat,

5. määrätään toimivien ja kannattavien jäsenten jäsenmaksut,

6. valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja ja 4-7 varsinaista ja 4-7 henkilökohtaista varajäsentä,

7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet, sekä muut tarpeelliseksi katsotut tilapäiset toimihenkilöt,

8. muut johtokunnan esittämät tai johtokunnalle viimeistään helmikuun 15. päivään mennessä esitetyt asiat.

Kaikki jäsenet tervetuloa! 

Kahvitarjoilu.

T. Johtokunta